Makaleler » 2018 YILI FAALİYETLERİMİZ » 2018 YILI KOOPERATİF FAALİYETLERİMİZ

2018 YILI KOOPERATİF FAALİYETLERİMİZ

Endüstriyel üretimin yoğun bir şekilde ülkemizde gelişmesi, sistemin  yanlış politikaları ile toplumdaki ana üretici olan köylü üretim dışına itilmiş ve üretimine yabancılaşmıştır. Kapitalizmin aşırı kar amacı, insanlığın temel beslenme kaynağı olan gıdaların üretildiği toprağı kimyasal gübre ve kimyasal ilaçlarla daha fazla üretim, daha fazla kar adına kirletmiş, yüzyıllar boyu doğal seleksiyonla günümüze kadar gelmiş tohumların genetiğiyle oynanarak, tohumları tek bir tipe sokmuştur. ‘Dünyada endüstriyel tarım sadece 137 bitki ve 5 hayvan türünü yetiştiriyor. Buna karşılık, yerel üretici/köylüler ise 7 bin farklı bitki ve 34 hayvan türünü yetiştiriyor. Endüstriyel tarımın yayıldığı ülkelere baktığımızda yerel tohumlarımızdaki yok oluşu daha iyi görebiliriz. ABD’de lahana çeşitlerinin % 95’i, mısır çeşitlerinin %94’ü, domates çeşitlerinin ise %81’i kaybolmuştur. Dünyamızda ise biyolojik çeşitliliğin %75’i son elli yılda yok olmuştur’. Bundan yıllar önce dünyada tohumların genetiğinin değiştirilerek hastalıklara daha dayanıklı olacağını, böylelikle verimi arttırıp dünyadaki açlığı engelleyeceğini söyleyenler, dünyadaki açlığın günümüzde daha da derinleşmesinin sebebidirler. Bilinen tek şey ise endüstriyel tarım ve GDO’ lu gıdaların açlığı azaltmadığı, şirketleri daha çok zengin ettiğidir.

Günümüzde tükettiğimiz birçok gıda tarım ilaçlarıyla zehirlenmiş olarak soframıza gelmekte, çeşitli üretim aşamalarından geçirilerek  besin diye bizlere yedirilen şeylerin besin olmadığı bilinmelidir. insanlığın ortak mirası olan tohumlarımızı ve tarım alanlarımızı gelecek nesillere bırakmak için endüstriyel tarımın karşısında durmalıyız.

Kapitalizmin doğaya, emeğimize, ürünümüze ve yaşamımıza karşı saldırılarına, küçük üreticiler olarak karşı koymamızın  esas  temeli her alanda örgütlenmek ve üretimde de Kooperatifler bünyesinde örgütlenerek birlikteliği sağlamaktır.

            İnsan olarak ekolojik dengeyi her geçen gün bozarak felaketin kıyısına kadar geldik. Dünyadaki   türlerden yalnızca  biri olduğumuzu unutmadan, yaşam tarzımızı ekoloji odaklı değiştirmemizin zamanı  gelmiştir.  Alışkanlıklarımızı belirleyen ekonomik sistem, ekolojik yok oluşun asıl sorumlusu olduğunu unutarak!  çözümünü  kendi içinde aramaktadır. Bilinmesi gerekir ki sorunu yaratan sistem içinde köklü bir çözüm aramak, beyhude bir çaba olacaktır. Ekolojik yok oluştan kurtuluşumuzun yolu sorunun sebebi olan, sorunlu  sistemi değiştirmektir.

S.S. Ovacık 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu

 

SINIRLI SORUMLU OVACIK 94 MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA                                                                                                                                         KOOPERATİFİ  

 

Yönetim kurulu, başkan Deniz Yerlikaya, Başkan yardımcısı İnan Kayır, üye Deniz Çakan’dan oluşmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİ GÖNÜLLÜK TEMELİNDE ÇALIŞMAKTA OLUP  MAAŞ, HUZUR HAKKI, YOLLUK VB. GİBİ HİÇBİR ÖDEME ALMAMAKTADIR.

 

Sınırlı sorumlu ovacık 94 mahallesi tarımsal kalkınma kooperatifi daha önce  OVACIK BELEDİYESİNİN sürdürmüş olduğu doğal  tarımsal üretim çalışmalarının üretimdeki örgütlü alanıdır ve sosyal bir kooperatiftir.


            Öncelikli  amacımız emeği ve doğayı  değersizleştiren devlet ve sermayenin tükettiği kolektif bilinci, üretim aşamasında yeniden örgütlemek, dayanışmayı sağlamak ve doğayı koruyarak  insanları sağlıklı gıdayla buluşturmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki temel ilkeleri kendine çalışma perspektifi olarak belirlemiştir.


 

  1. Ekoloji ve Gıda 

 

Kooperatif  kapitalizmin  doğa ve iktidar arasındaki ilişkisini sorgular. Bu kapsamda  toplumsal ekolojik mücadeleyi destekler, bu sömürüyü yeniden ele alarak ekoloji odaklı dönüştürür. Sağlıklı gıdanın temel bir hak olduğunu kabul eder.

 

  1. Eşitlik

 

  Kooperatif her türlü din, dil, cinsiyet ayrımını ret eder. Yoksulların, ezilenlerin, kadınların ve azınlıkların toplumda ki durumlarını inceler, analiz eder ve üretime katma politikaları üretir.

 

  1. Özgürlükçü Demokratik Yapı

 

Kooperatif her türlü çalışmasında ‘üreten halksa yönetende halk olacaktır’ şiarıyla çoğulcu, katılımcı bir örgütleme modeli benimser. Hiyerarşik olmayan bir yapıyı esas alır. Kooperatif demokratik bir işleyiş ve denetime  tabidir. Kooperatifimiz  ortak olsun veya olmasın tüm üreticilerine eşit davranır. Kooperatifimizin denetim mekanizmasını  Denetim kurulu dışında mali müşavir firma denetimine de koyarak iki yönlü bir denetime tabi tutmaktadır.

 

  1. Dayanışma ve Kolektivizm

 

Kooperatif yoksulluk ve işsizliğe karşı  hayırseverlik/ sadaka ilişkisini reddeder.  Kapitalist ekonomiye karşı eşit, paylaşımcı, ortak üretimi benimser ve toplumsal odaklı ekonomik modelleri geliştirerek, ortak üretimi teşvik eder, uygular. Bu kapsamda diğer kooperatiflerle işbirliği yapar.

 

  1. Emek

 

 Emeğin,  kooperatifi zenginleştirmek için değil, genel refahı yükseltmek için var olduğunu kabul eder. Emeğin iş yaşamı dışında sosyal ve kültürel gelişimini sağlayacak politikalar üretir ve uygular.

 

  1. Toplumsal Sorumluluk

 

Kooperatif yalnızca kendisinin değil tüm toplumun yararını gözetir. Yönetim kuruluna ve ortaklarına  gönüllülük esası kapsamında hiçbir şekilde kar payı, huzur hakkı, maaş gibi ödemeler yapmaz. Pozitif gelir gider farkını yatırım destek fonuna, sosyal fonlara ve sosyal yardım amaçlı kurulan derneklere ve vakıflara  aktararak toplum çıkarına kullanır.  Yönetimde tek dönem kuralı uygular. Aynı yönetim üst üste 2 defa yönetim kuruluna seçilemez. Kar payı dağıtmayarak kazancımızı topluma aktaracak çalışmalarda kullanıyoruz. 

 

 

SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLER

 

  Gıdada ki endüstriyel  üretim tarzına karşı geleneksel üretimi savunuyoruz ve  sisteminin merkezine üretici ile  tüketiciyi  koyuyoruz. Bu sistem içinde  gıda egemenliğini tek başına kapitalizme bırakırsak sağlıklı gıdanın hayal olacağını bilmemiz gerek. Çünkü kapitalizm üreticilere kullanması gereken tohumu, ilacı, kimyasal gübreyi, fiyatı dayatır ve de çiftçiyi  kendine bağımlı hale getirir. Bizler ise aracı ve tüccarları aradan çıkarıyor, üreticiden tüketiciye ulaştırıyoruz.


          Tüketici tükettiği gıdanın hangi şartlarda, nasıl  ve nerede üretildiğini bilmesi gerektiğini savunuyoruz. Endüstriyel tarımda maalesef bu mümkün değil ve zaten endüstriyel tarımın böyle bir derdi de yok ve asla da olmayacaktır. Kooperatif olarak yalnızca Dersim bölgesinde ki üreticilerin ürünlerini,  tüketime sunuyoruz.

          Endüstriyel üretime karşı kolektif üretimi, endüstriyel pazarlamaya karşı dayanışma odaklı pazarlamayı savunuyoruz. Gıdalara ilişkin mevcut hijyen yasa ve yönetmelikleri, çiftçileri gıda zincirinin üretim halkası haricindeki tüm halkalarından dışlamayı amaçlıyor .Günümüzde tüketici, besin değil ambalaj satın alarak, güzel ambalajlar içerisinde yer alan ancak sağlığı son derece tehlikeye atan, besleyici değeri neredeyse kalmayan ürünlere mahkum hale geliyor. İnsan ömrü, raf ömrüyle ölçülüyor. Endüstriyel tarım bunu gıda güvenliği ve hijyeni  adı altında  pazarlama ve reklam hileleri ile yapıyor. bizler ise ürünlerin, üretimin yapıldığı alandan başlayarak tüketiciye ulaştığı noktaya kadar  kooperatifler bünyesinde yaparak kendimizi endüstriyel üretim ve pazarlamadan ayrıştırıyoruz.

Kapitalist fiyat politikalarına karşı adil fiyat politikasını savunuyoruz. sağlıklı, organik gıdaya ulaşımı temel bir hak olarak görüyor ve üst sınıfların tekelinden çıkarıyoruz . Ürünlerimizin alış ve satış fiyatını üreticilerimizle beraber belirliyoruz.

Emeği sömürü alanı olarak değil , örgütleme alanı olarak görüyor,ağır işler hariç kadınlarımızı istihdam ediyoruz ve insanca bir yaşam için  çalışanlarımızın haftalık çalışma saatlerini 39 saatle sınırlandırıyoruz. Mevsimlik çalışan işçilerimizin sgk girişlerini yaparak sosyal güvencelerini  sağlıyoruz. Hasadımızı , ürün eleme  ve paketleme işlerini   mümkün olduğunca elde yaparak iş imkanı yaratıyoruz.
 

Bir bitkiyi ekerken diğer canlılarında o toprakta yaşam hakkı olduğunu savunuyoruz.Toprağımızı asla kimyasal gübre  ve ilaçlarla kirletmiyoruz. Bakliyat paketlemede ambalaj olarak bez torba kullanıyoruz.

 Toplumdaki her bireyin çalışma hakkı olduğunu  savunuyoruz Çalışmalarımızı temel önceliklerinden biride toplumdaki dezavantajlı bireylere iş imkanı yaratarak ekonomik olarak katkı sunmaktır. Bu kapsamda ağır işler hariç ihtiyaç sahibi kadınlarımızı istihdam ediyoruz.

 

1- Üreticilerimizin nohut,  fasulye ve arı ürünlerinde   pazar sorununu çözmüştür. Dut pekmezi ve dut kurusunda 2018 yılında pilot uygulamaya geçmiş, 2019 sezonunda dut üreticileri ile daha geniş bir çalışmanın başlangıcını sağlamıştır

2- Üretici ile tüketici arasında bir bağ oluşturmuş tüccar dediğimiz ucuza ürün alan ve bazen üreticilerin parasını ödemeyen  kesimi devre dışı bırakmıştır.

3- Yöremizde üretimi yapılan arıcılık faaliyetlerini çeşitlendirmiş, yoğun bir denetimle kaliteyi artırmış ve balda marka değeri yaratmıştır.

4- Kolektif  üretimi geliştirme  kapsamında Kızık  köyünde 20 aile ile  protokol imzalayarak   400 dönüm alanda fasulye ekimi yaparak ortak üretimi teşvik etmiştir. Buradaki tüm ekim işlemlerini masraflarını  hasattan sonra tahsil edilmek üzere  kooperatif karşılamıştır.

5- www.ovacikdogal.com alan adını alarak e ticaret altyapısını oluşturup ürün pazarlama ağını genişleterek  ilimizde bu alanda öncü kuruluş olmuştur.

6- İlçemizde uzun suredir atıl durumda olan mandıra kiralanıp  68.000 tl harcanarak üretime başlayabilir duruma getirilmiş, kaşar üretimi yapılmıştır. Yine bu kapsamda fort maka 2014 model frigofirik araç alınmıştır.

7-  Arıcımızın bal analizlerini yaparak analizi geçen  arıcımızın balını paketleyerek satışa sunmuştur.  Arıcılar birliği ile ortak çalışma yürütülerek  Dersim geneli ilk defa bu kadar geniş  kapsamlı analiz yapmıştır. Yine ilk defa propolisimizin polifenol içerik analizlerini Hacettepe üniversitesinde yaptırarak, bu alanda da öncü olmuştur.

8- Bakliyatımızı daha sağlıklı koşullarda tüketiciye ulaştırmak adına,  daha fazla maliyetten kaçmayıp  bez torbalara paketleyip ulaştırmıştır. Bakliyat   bez torbalarımızı ise  Ovacık merkezde, ekipmanlarını kendimizin sağladığı makinelerle  4  kişi ile bez torba dikim işi devam etmektedir.

9- 2019 Yılı için tekstil atölyesi kurulumu planı çerçevesinde ilçemizin 94 mahallesinde yer kiralamış ve alet ekipmanlarını sağlayarak  2019 yılında 10 kadın çalışanı istihdam edecek boyuta getirmiştir.

10- İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’da  tüketim kooperatifleri  açılmasına önayak olarak  ürünü tüketiciye ulaştırma alanında da kooperatifçiliği geliştirmenin yolunu açmış aynı zamanda ülkedeki diğer kooperatiflerin  pazar sorununa çözüm politikası üretmiştir.

11-  Çalışanlarımızın haftalık çalışma saatlerini 39 saate düşürerek ve  kişi başı aylık 220 tl yemek ücreti vermekte, ağır işler hariç toplumdaki ihtiyaç sahibi kadınlarımızı istihdam etmiştir. Yine aylık yönetim kurulu toplantılarımızı çalışanlarımızla beraber yaparak kararlarımızı ortak almışızdır.

12- Şeffaflık ilkesi kapsamında üreticilerimizle bir araya gelerek ürün fiyatlarını belirleyip,  satışını yaptığımız ürünlerin üretici fiyatları ve maliyetleri tablolarını sitemizde yayınlayarak tüketiciyi de bilgilendirmiştir.

13- İlçemiz  anaokulunda ki 54  öğrencinin,  sağlıklı beslenmesi ve kooperatif ürünleriyle tanışması için  bal, pekmez ve kaşar ihtiyacını kooperatif olarak ücretsiz  karşılamış  ve karşılamaya devam etmektedir.

14- Yöremizde yetiştirilen ürünleri daha çok kişiye ulaştırma noktasında İngiltere’ye ihracat yapmış, tarımsal ihracatta ilimizde bir ilki gerçekleştirmiştir.

15-  2018 yılında  gelirimizin bir bölümü ile üniversite de okuyan öğrencilerimize burs vererek eğitime  katkı sağlamıştır ve 2019 yılında da bu katkıyı sürdürmektedir.

16- İlçemizde atıl durumda kalan mandırayı kiralayarak  6 yıl sonra faal hale getirmiştir.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

TOPLAM ÜRÜN,  ÜRETİCİ SAYISI   2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI TABLO

ÜRÜN

2017 SEZONU ALINAN ÜRÜN

2018 YILI   ALINAN ÜRÜN

ÜRÜN VEREN ÜRETİCİ SAYISI 2018

ALINAN ÜRÜN BEDELİ 2017 SEZONU

ALINAN ÜRÜN BEDELİ 2018 SEZONU

SÜT

---------------

  16.000 LT

26

 -------------

     25.600 TL

FASÜLYE

58.000 KG

141.500 KG

165

464.000 ?

1.273.500 TL

NOHUT

33.000 KG

166.000 KG

55

264.000 ?

1.304.000 TL

BAL

28.000 KG

   35.000 KG

97

1.283.000 ?

1.780.350 TL

PEKMEZ

---------------

   10.000 KG

12

 -------------

    130.000 TL

DUT KURUSU

---------------

      2.500 KG

11

-------------

       82.500 TL

TUZ

--------------

   25.000 KG

2

-------------

       40.000 TL

PATATES

--------------

      4.450 KG

1

-------------

       13.350TL

KIŞLIK ELMA

--------------

         750 KG

2

-------------

         2.250 TL

TOPLAM

   

371 ÜRETİCİ

2.011.000 TL

4.651.550 TL

 

Not 1: 2018 sezonu bal verimi düşük olduğundan 178 sözleşmeli  (Dersim’ de ki aktif arıcı sayısı 500’ dür) üreticimizden 97’si ürün verebilmiştir.

Not 2: 165 bakliyat üreticisi (1.273.500 tl), 41 bal üreticisi (817.094 tl), 2 elma üreticisi (2.250 tl), 26 süt üreticisi (25.600 tl), 2 patates üreticisi (13.350 tl)  olmak üzere toplamda 236 üreticimiz ovacık ilçemizin üreticileridir. Ovacık’lı üreticilerimizden alınan ürün karşılığında toplamda 2.131.794 tl ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Dersim geneli ise alınan ürün karşılığında 4.651.550 tl ürün alımı gerçekleştirilmiştir.

Not 3: kooperatifimizin  2017 yılı ile 2018 yılı ürün ve satış hacmi  karşılaştırıldığında ürün çeşitliliği ve satış olarak % 100 den daha fazla bir büyüme sağlamıştır.

 

 

KOOPERATİF ÇALIŞAN SAYISI TABLOSU 2018 YILI

TOPLAM İSTİHDAM VERİLERİ YILLIK

KADIN

EKEK

ÖDENEN

12 AY ÇALIŞAN SAYISI VE YAPILAN ÖDEME

2

2

82.560.00TL

SEZONLUK 2-6 AY ARASI ÇALIŞAN SAYISI VE YAPILAN ÖDEME

4

4

68.800.00TL

BEZ TORBA DİKİMİNDE ÇALIŞAN SAYISI VE YAPILAN ÖDEME

3

1

25.120.00 TL

ÜRÜN ELEMEDE DÖNÜŞÜMLÜ GÜNLÜK ÇALIŞAN SAYISI VE YAPILAN ÖDEME

68

5

60.550.00 TL

ÇALIŞANLARA ÖDENEN TOPLAM BEDEL

77 KİŞİ

12 KİŞİ

237.030.00TL

 

 

Yorumlar

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ayla Aktaş
03 Temmuz 2019
Ben nohut, tuz ve dut pekmezi aldım nohut yemeğinin nasıl olduğunu buradan ifade etmem mümkün değil nohut ve tuzu tadı bile bambaşka allahım kolaylık versin bekliyoruz kolay gelsin

Günay Yıldız Töre
06 Mayıs 2019
Sayın Macoglu. Bu güzel hizmetlerinizden dolayı sizi ve ekibimizi tebrik ediyorum. Ancak satın almak istediğim ürünlerin hepsinde tükendi ibaresi yazmaktadır. Nasıl temin edebileceğim konusunda beni bilgilendirebilirsiniz çok memnun olurum. Günay YILDIZ TORE

Özcan Özdemir
26 Nisan 2019
Öncelikle dersime selamlar sitenizde ürün çeşitliliği az veya tükendi görüyoruz ürün çeşidini geliştirmeniz ve devamlı olmasını istiyoruz

ÇETİN KOÇER
08 Nisan 2019
Fasulye ve bal alacaktım.Satışta bu ürünler yoktu maalesef.Sitede satılan ürün çeşitleriniz çok yetersiz.Hayal kırıklığına uğradım.

ÇETİN KOÇER
08 Nisan 2019
Fasulye ve bal alacaktım.Satışta bu ürünler yoktu maalesef.Sitede satılan ürün çeşitleriniz çok yetersiz.Hayal kırıklığına uğradım.

Kerim Gökce
04 Nisan 2019
Merhaba stokları güncelleyinde bal yiyelim ????????????

Gül Şimşek
06 Mart 2019
Allah yolunuzu açık etsin.vatan ve toprak insan sevdalısı başkan.senin gibi garip gurabayı düşünen üreten insanlar çoğalır inşallah.sapa kulpa kapağa itibar etme dostum içi boş insanların bu dünyaya yeri yok.para pula ihtişama aldanıp kanma dostum içi boş tencerenin bu sofrada yeri yok.(Barış mançoyu burdan saygıyla anıyorum).

28 Şubat 2019
BU ÜLKENİN BAŞINA GELEN EN İYİ İNSANLARDAN BİRİSİN BAŞKANIM.

Mustafa sinan Saydan
21 Şubat 2019
En kısa zamanda müsait olunca alışveriş yapacagim

Mustafa sinan Saydan
21 Şubat 2019
Satın başkanın yaptığınız hizmetleri saygıyla takip ediyor ve sizi takip ediyoruz ve urun yelpazenizi çoğalmamıştı dilerim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır